Leonidas Universitate – magazinul de unde a început povestea faimoaselor praline belgiene Leonidas în România.

EN

FR

RO

Leonidas Universitate – magazinul de unde a început povestea faimoaselor praline belgiene Leonidas în România.

EN

FR

RO

Leonidas Universitate de 23 de ani pe piața

REVANZATOR OFICIAL LEONIDAS ROMÂNIA

Politica de confidențialitate

Politica de confidentialitate

Protecția datelor este importantă pentru noi.

Depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”).

Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor a intrat în vigoare la 25 mai 2018.

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru www.leonidas-online.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important.

Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este M’B Business SRL.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, M’B Business SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății M’B Business SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Deoarece dorim să protejăm cu cea mai mare eficiență datele dumneavoastră cu caracter personal, am actualizat politica noastră de confidențialitate în conformitate cu cerințele RGPD, disponibilă aici.

Puteți găsi, de asemenea, informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, dreptul de a solicita corectarea sau ștergerea, de a solicita restricționarea prelucrării, de retragere a consimțământului, de obiecție, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor și dreptul de a prezenta reclamații la autoritățile de protecție a datelor.

Politica de confidențialitate web.

Ca parte a responsabilității sale sociale, M’B Business SRL se angajează să respecte toate normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“RGPD”) și depunem toate eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este M’B Business SRL.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, M’B Business SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății M’B Business SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Cine suntem Comunicare conform prevederilor din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic Operatorul de date este M’B Business SRL („Leonidas-Online” sau „Compania”). Sediu social: Str. Popa Tatu nr. 84, Sector 1, Bucuresti Tel.:0723. 720. 306 / 021. 31. 41. 377 E-mail: info@leonidas-mb.ro Cod Fiscal: RO 10656267 Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40 /8534 /1997

2. Exonerare de răspundere M’B Business SRL ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul site web sunt corecte și complete la momentul publicării. Cu toate acestea, se pot produce erori neintenționate sau accidentale pe care le regretăm. M’B Business SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni de pe site-ul web al M’B Business SRL . Pentru protejarea informațiilor dumneavoastră personale, M’B Business SRL utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisiuni coordonate prin acest site. Cu toate acestea, M’B Business SRL nu declară sau garantează că funcțiile sau serviciile prezentate pe site-ul M’B Business SRL vor fi neîntrerupte sau libere de erori, din motive care exced controlului exercitat de M’B Business SRL , că defecțiunile vor fi corectate sau că site-ul sau serverul M’B Business SRL pe care se află acesta sunt libere de viruși sau alte programe dăunătoare. În măsura permisă de lege, M’B Business SRL nu este responsabilă pentru nicio pagubă decurgând din funcționarea sau nefuncționarea site-ului M’B Business SRL sau a serviciilor sau dispozitivelor tehnice conectate. Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.ri.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi M’B Business SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor. M’B Business SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări la prezentul site fără notificare prealabilă. Toate deciziile adoptate pe baza informațiilor publicate pe site-ul web al M’B Business SRL sunt responsabilitatea exclusivă a respectivului utilizator. M’B Business SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagube directe sau indirecte sau prejudicii decurgând, din orice motiv, din utilizarea directă sau indirectă a informațiilor publicate pe site-ul web al M’B Business SRL .

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate și în ce scopuri În procesul de operare a prezentului site web, Compania colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice identificate sau care pot identifica persoane fizice, date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail) sau indirect (ex. adresă IP).

Vom prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri, conform motivelor legale indicate pentru fiecare dintre următoarele:

3.1. Navigare pe site-ul web. Utilizarea modulelor cookie

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site. Principalul scop al modulelor cookie este de a vă oferi o mai bună experiență de navigare, dar și în scopuri de publicitate, pentru a vă oferi conținut adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră Prin urmare, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar. Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest site web și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și privind posibilitățile de a controla și/sau dezactiva aceste module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

3.2. Răspunsul la întrebări, solicitări sau reclamații

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dumneavoastră folosind adresa de email sau formularul de contact de pe site-ul leonidas-online.ro, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați.

3.3. Sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților și feedback din partea clienților

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind serviciile noastre de inchiriere auto. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dumneavoastră, având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective. Proces decizional automat și stabilirea automată a profilului Datele cu caracter personal menționate aici nu fac obiectul proceselor decizionale automate, inclusiv stabilirea de profiluri.

4. Cui comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori. Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google. Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare sau de audit.

Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații:

(i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia.

Astfel de autorități publice sau instituții pot fi:

(ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată;

(iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul M’B Business SRL , care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele: a) În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru; b) Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre telefonice; c) Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.

5. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”). Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD. Dacă M’B Business SRL transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en). În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde. În conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru țara terță, dacă au fost convenite garanții adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protecție a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor sau există o derogare pentru situații specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protecția datelor (de exemplu, pentru că ați consimțit în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate).

6. Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine M’B Business SRL în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi șterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

7. Procesarea datelor copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani

Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 14 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinților/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

8. Securitatea prelucrării datelor

Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal. Pentru protecția datelor dumneavoastră, M’B Business SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

9. Drepturile persoanelor vizate (art. 15-21 RGPD)

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

a. Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri (i) datele nu mai sunt necesare în scopul original (și nu există un scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există alte motive legale, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a obiecta, iar operatorul de date nu are alte motive pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate în mod ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformitatea cu legislația UE sau română, sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile de societatea informației oferite copiilor (după caz), cărora li se aplică cerințe specifice privind acordarea consimțământului;

c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pe o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele, ci doar să restricționăm utilizarea lor; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră în scopurile de mai sus, dar dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a stabili, exercita sau apăra un drept legal, sau (iv) ați obiectat împotriva prelucrării în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

d. Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

e. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace automate;

f. Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing, inclusiv stabilirea de profiluri;

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

h. Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru a exercita aceste drepturi sau a adresa orice întrebare privind aceste subiecte, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact enumerate mai jos: Responsabil date cu caracter personal al M’B Business SRL E-mail: protectiadatelor@leonidas-mb.ro și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere. Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului. 10. Modificarea prezentei politici de confidențialitate Prezenta politică de confidențialitate poate fi modificată și actualizată periodic de către companie, atunci când este necesar. Compania vă va informa în legătură cu toate modificările semnificative aduse prezentei politici și vă va informa într-o manieră care permite confirmarea primirii lor, de exemplu prin utilizarea adresei de e-mail care ne-ați comunicat-o sau orice alt mijloc corespunzător de comunicare. Ultima actualizare 10.06.2018 Colectarea de date cu caracter personal Suplimentar fata de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.leonidas-online.ro implica: efectuarea de comenzi on-line pe site-ul www.leonidas-online.ro. Astfel este necesara furnizarea informatiilor solicitate si marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal, pentru a putea onora comanda. Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.leonidas-online.ro in urmatoarele scopuri: – asigurarea livrarii comenzii la adresa dorita; – facturarii serviciilor comandate de dumneavoastra; Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra in caz de litigii/dispute privind fraudele institutiilor abilitate. Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime: M’B Business SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri: – realizarii de rapoarte / analize in vederea imbunatatirii serviciilor; – realizarii de informari in scopuri proprii cu scop de imbunatatire a serviciilor; – publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de M’B Business SRL ;